ASMR Eating Salmon sashimi, eating sound, MUKBANG | LINH-ASMRASMR Eating Salmon sashimi,eating sound, MUKBANG | LINH-ASMR

Xin chào các bạn !
Cám ơn các bạn đã xem video của mình
Đừng quên thích và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhé
🙌
https://www.youtube.com/channel/UCNMp…

Don’t forget to: LIKE, COMMENT and *SUBSCRIBE *
https://www.youtube.com/channel/UCNMp… For more videos :)))

FB : https://www.facebook.com/linhmpros

#ASMR ( Phản ứng cực khoái cảm giác độc lập ) Từ “meridian” (tạm dịch là cực khoái) hoàn toàn không mang ý nghĩa tình dục mà có nghĩa là giữa trưa theo tiếng Pháp cổ, mang hàm ý cảm xúc cao trào dễ chịu. “Meridian” còn là từ tiếng Anh chỉ hệ thống kinh lạc theo y học Trung Quốc, mạng lưới mà các dòng khí trong cơ thể lưu chuyển, tạo ra cảm giác râm ran tương tự

#ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) is a euphoric experience identified by a tingling sensation that triggers positive feelings, relaxation and focus. Listening to whisper voice and eating sounds are some examples that trigger ASMR. Everyone has a different ASMR triggers. I hope you find one that can help you to relax.

#seafood,
#asmrseafood,
#asmr,
#mukbang,
#asmrmukbang,
#asmreatingshow,
#eatingsounds,
#letseat,
#asmrsounds,
#asmrsatisfyingsounds,
#asmrcommunity,
#asmrfood
#salmon

source

Leave a Comment