ASMR PURPLE DESSERTS 보라색 디저트 BTS STARBUCKS, GALAXY CAND, JELLY NOODLES, POPING BOBA EATING MUKBANG먹방💜ASMR MUKBANG *PURPLE FOOD* JELLY NOODLES, BTS STARBUCKS PURPLE CUPCAKE, GALAXY CAND, GRAPE JELLY, GUMMY, POPING BOBA, MARSHMALLOW, POPPING CANDY, CREAM TTEOK(RICE CAKE) NO TALING EATING

💜보라색 디저트 먹방 : 젤리국수, BTS 스타벅스 퍼플 컵케이크, 갤럭시 캔디, 포도젤리, 새콤짱, 병아리 마시멜로우, 청년떡집 고구마 크림떡, 팝핑캔디, 마이구미

💜Help others by translating the English caption of this video into your own language
http://www.youtube.com/timedtext_video?ref=share&v=lITkdcN3tZo

💜E-mail : hongyu.asmr@gmail.com

🌈 홍시, Hongsi, ホンシ
nickname for my subscribers
登録者ニックネーム
nama panggilan untuk subscriber-subscriberku
tên của những người yêu thích mình
ฮงซี่: ชื่อเล่นของผู้ติดตามของฉันค่ะ

source

Leave a Comment